+421 904 694 636 Telefón
info@injobs.sk E-mail
436, Kostolné Kračany Adresa

Strojové potery

Naša firma sa zaoberá vyhotovaním betonových podláh. Poter ako dokončujúca vrstva podlahy musí spĺňať celý rad požiadaviek: tvrdosť, pevnosť, neprašnosť, nivelitu, elasticitu (pri podlahovom vykurovaní). Tieto potery sú vhodné do všetkých typov podláh v rodinnej výstavbe, v interiéroch, bytových a kancelárskych budov. Realizujeme kompletnú dodávku a zhotovenie podlahových systémov – cementové potery. Miešanie priamo na stavbe pomocou betónového čerpadla Diesel – bez potreby elektrického prúdu. Preprava materiálu do vzdialenosti 100m a do výšky 25m.

Pracujeme so spoľahlivým a výkonným pneumatickým dopravníkom značky BRINKMANN Estrich Boy DC450 - Dieselové čerpadlo Obor medzi dopravníkmi poterov. Novinkou je bezprašné nasávanie vzduchu zhora, čím sa uchovává čistý vnútorný priestor motora. Chladič dieselového motora s kvapalinovým chladením je taký veľký, že neohrozí prehriatie stroja.

Výnimočné technické parametre stroja Brinkmann Estrich Boy 450:

 • objem tlakového/ zmiešavacieho zásobníka až 260 l
 • maximálny výkon pri doprave zmesy je 4,5 m3/ h.
 • max. vzdialenosť výtlaku je až 180 m, resp. do výšky 30 poschodí
 • rozsah teploty od -5 °C až po + 45 °C
 • dieselový motor Deutz s výkonom 32,4 kW (nie je potrebné elektrické pripojenie!)
 • zabudovaný kompresor s prevádzkovým tlakom 7,0 bar

Táto technológia umožňuje tak ako vlastnú výrobu betónovej zmesi (piesok, cement, voda, prísady), tak aj domiešavanie suchej betónovej zmesi dovezenej z betonárne. Namiešaný poloplastický poter sa čerpá špeciálnym čerpadlom betónu hadicami priamo do objektu (až do výšky 40 metrov ) kde sa ďalej spracováva. Veľkou výhodou betonáže systémom Brinkmann Estrichboy je veľmi šetrné čerpanie zmesi, hlavne k rozvodom podlahového topenia, izolácie a tiež pomer: rýchlosť-kvalita-cena.

 • +421 904 694 636

  Telefón
 • info@injobs.sk

  E-mail
 • 436, Kostolné Kračany

  Adresa

InJobs s.r.o, je moderná stavebná spoločnosť a personálna agentúra, ktorá vznikla v roku 2017. Zaoberá sa realizáciou stavieb, s pridelením zamestnancov (personálny leasing) a sprostredkovaním prác.